Кратък каталог на възрожденските поети

ПоетДата и място на ражданеСтихотворенияЖивял до...Причини за смъртта
Христо Ботев

6.01.1848 

Калофер

Има само 20-стихотворения.2.06.1876 в подножието на връх Вола във Врачанския балканУбит от куршум.(Има спорове за смъртта му и до днес)
Васил Друмевили митрополит Климент Търновски

1840-1842 

Шумен(датата не е сигурна)

"Светливо слънце се роди", "Милно и жално към възток гледа", "Я гледайте, мили братя";9.06.1901 В края на 1899 се разболява
Ксенофонт ДзиндзифиПроменя името си на Райко Иванов (Йоанов) Жинзифов

1839  

Велес (дн. Македония)

 Гусляр в собор
Охрид
Жалба
До българската майка
Умира на рождения си ден през 1877 г.  в Москва.Умира след дълго боледуване.
Константин Миладиновоколо 1830    СтругаБисера
Голапче
Желание
Тъга за юг
На санцето
Арестуван в Цариград, там намира и смъртта си през 1862 г . Има предание, че бил отровен от фанариоти.
Васил (Василаки) Попович.

18.10.1833 

Браила

Аз и те (Две фиданки)”, Случай”,Гроза”, Тъга”, Три деви сироти”, В памет покойном J. С.”+ стихове за деця.

7.08.1897 

в София

-
Григор Ставрев Пърличев18.01.1830 или 1831 ОхридРаботи предимно като преводач. Превежда „"Сердарят", за да го популяризира.Той е и първият преводач на „Илиада” на бълг.

25.01.1893  

 в Охрид

Като пенсионер прекарва старините си в Охрид.
Георги Стойков РаковскиИстинско име Съби Стойков Попович преименува се на Сава Стойков Попович. 

1821 

Котел


Постъп български
Отлъчие от България еднаго разпаленаго родолюбца българина в лето 1853
Спомен месторождения
Възпомянание старобългарско на развалини старославнаго града Червеновода близ Рухчука
  Пише поемата „Горски Пътник”

1867 

 в Бкурещ

Умира от туберкулоза в околностите на Букурещ.
Стефан Стамболов

31.01.1854  

ВеликоТърново

Возвание
Кога
Сега ил никога...
Над караисенските герои
Надежда
Войводата
Майчина песен
За роба няма тук свобода...
и др.

6.07.1895 

 в София

Влязъл в конфликт с царска Русия и княз Фердинанд и пребит от политически врагове той умира.
Добри П. Чинтулов

Септември 1822 

Сливен

Къде си вярна, ти любов народна?Стани, стани, юнак балканскиБългари юнациВятър ечи, балкан стене” и др.

27 март 1886 

в Сливен

Има проблеми със зрението, които го карат да напусне училището където работи. До края на живота си получава пенсия.
{START_COUNTER}